Undvik drunkningsolyckor – skaffa livräddningsprodukter

Varje år mister ett antal personer livet genom drunkning. Hur många som drunknar varje år varierar kraftigt, mycket på grund av vädret under sommaren. Varma somrar är det fler som badar och då också fler som drunknar. Med rätt placerade livräddningsprodukter kan antalet dödsfall genom drunkning minskas mycket.

Drunkningsolyckor är mer ovanliga än dödsfall i trafiken, men i genomsnitt har över 100 personer drunknat varje år under 2000-talet. I år drunknade många under juni månad och det tror Svenska Livräddningssällskapet beror på att det var väldigt varmt under den perioden. Dessutom kan Coronapandemin göra att fler stannar i Sverige under sommaren och därför ökar också dödsfallen vid drunkning.

Män är överrepresenterade i statistiken. Under de första 7 månaderna 2020 drunknade 43 personer av manskön och 10 av kvinnokön. Av dessa 53 personer var 4 barn.

Livräddningsprodukter

Vid hamnar, kajer och badplatser bör det finnas livräddningsutrustning. Det är oftast kommunerna som sätter upp utrustningen, men även gästhamnar och båtklubbar kan ansvara för detta.

Bland livräddningsprodukter är det vanligast med livbojar. Andra produkter för livräddning är räddningsstegar, räddningsflottar och båtar.

Tyvärr händer det alltför ofta att livbojar skadas eller slängs i vattnet och försvinner. De som ägnar sig åt denna skadegörelse tänker nog inte på att deras tilltag kan orsaka en annan människas död.

Vad kan man göra själv?

Det viktigaste du kan göra själv är att inte överskatta din förmåga vid badning. Simma inte långt ut och bada inte ensam. Vid utfärder i småbåtar ska du alltid bära flytväst. Helst en som hjälper dig att hålla huvudet ovanför vattenytan om du skulle råka få en smäll i huvudet när du trillar i vattnet. På vintern är det viktigt att inte ge sig ut på svaga isar och att alltid ha isdubbar med.

Har du barn är det viktigt att du aldrig lämnar dem utan uppsyn i närheten av vatten. Ett barn som drunknar ger sällan ifrån sig något ljud. Tänk på att även grunt vatten är farligt för barn om de skulle råka trilla och hamna med huvudet under vatten. Ett djup på ett par decimeter räcker för att ett litet barn ska drunkna.